Kraljevo - Socio-ekonomska karta opstine Kraljevo, lista domacih i medjunarodnih nevladinih organizacija


LINGVA Centar
LINGVA centar
Olge Jovicic 24
36 000 Kraljevo, Srbija
+381 (0)36 320 300

Radovan Milicevic
Radovan Milicevic
Program menagzer Foruma NVO, direktor Gradjanske akcije LINGVA

 

Forum nevladinih organizacija-Kraljevo (Forum NVO) je asocijacija dve nevladine organizacije: Građanske akcije LINGVA i NVO Zamisli Srbiju. Ove NVO su nepartijske, neprofitne organizacije namenjene promovisanju ljudskih prava, širenju ideje građanskog društva, borbi za demokratizaciju sistema, borbi protiv korupcije, edukovanju mladih u oblasti kulture, informisanja, ekologije...

Gradjanska akcija LINGVA je osnovana 1997. godine tokom građanskih protesta protiv Miloševićevog režima. Sa Beogradskim centrom za ljudska prava umrežili smo se u Forum NVO Kraljevo, u periodu kada je represivni Miloševićev rezim bio na vrhuncu, sa ciljem senzibilizacije lokalnog stanovništva za oblast demokratije i tolerancije, kao i da pomognemo lokalnoj samoupravi u rešavanju problema sa kojima se u tom trenutku suočavala. Na samom početku krize iseljavanja sa Kosova u junu 1999. pomažemo ogromnom broju raseljenih lica koji su se kretali prema severu. Informacije i baza podataka u vezi sa raseljenim licima, koje smo obezbedili, bile su dobar osnov za profesionalni rad većini međunarodnih agencija i NVO koje se bave humanitarnim radom.

Od novembra 1999. zahvaljujući velikom obimu aktivnosti, izvršni smo partner Norveške narodne pomoći (NPA) u realizovanju svih humanitarnih, razvojnih i psihosocijalnih projekata namenjenih interno raseljenim licima, izbeglicama kao i lokalnom ugroženom stanovništvu na teritoriji kraljevačke regije. Od septembra 1999. Forum je takođe izvršni partner u realizaciji projekata francuske medjunarodne organizacije CCFD, čiji je cilj obzbeđivanje ekonomske pomoći socijalno ugroženom stanovništvu kroz programe mikrokreditiranja kao i promocija pluralizma i širenje ideja civilnog društva u kraljevačkoj regiji. Od maja 2001. Forum je izvršni partner Centra za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) iz Beograda u otvaranju i radu Regionalne kancelarije CRNPS za centralnu Srbiju (CRNPSCS) u Kraljevu.

Od osnivanja realizujemo niz društvenih aktivnosti i građanskih akcija usmerenih ka rešavanju problema lokalne zajednice, kao sto su izgrađivanje kapaciteta lokalne samouprave, socijalna integracija i multikulturna interakcija. Većina ovih aktivnosti se odvija u LINGVA centru u Kraljevu. Ovaj Centar je postao prepoznatljivo mesto kako za raseljena lica i izbeglice, tako i za lokalno stanovništvo, mesto gde se nalazi solidarnost i socijalna podrška.

Svoje zadatke obavljamo na dva mesta u Kraljevu. Jedno je namenjeno administraciji (kancelarije), a drugo je LINGVA centar. U Lingva centru se odvija većina aktivnosti, kao što su: Ženske klub (sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena, izbeglih i raeljenih lica, kao i lokalnih socijalno ugroženih korisnica); Pravno savetovalište, Antikorupcijski centar; Volonterski centar; Medicinsko/Psihološko savetovalište; Osnivanje novih NVO; Info desk (informativni servis), a sve su namenjene najugroženijem stanovništvu. Realizovali smo više edukativnih seminara iz oblasti strateškog planiranja organizacije za direktore i rukovodioce javnih preduzeća i opštinskih službi. Realizovali smo takođe edukativne seminare za pisanje biznis planova sa ciljem razvoja privatnog poslovanja.

Na realizaciji projekata angažovano je 8 aktivista Foruma. To su studenti, inženjeri, prosvetni radnici, ekonomisti, pravnici, lekari, psiholozi i drugi. Osim toga, imamo još 30 članova raznih profesija, kao i 27 volontera. Praktikujemo timski rad, a on se organizuje shodno konkretnim projektima, odnosno problemima na kojima se radi.

U procesu tranzicije i demokratizacije pokušavamo da pomognemo građanima koji su osiromašeni u pomenutim procesima. Pošto smo identifikovali najaktuelnije probleme u društvu i ukazali na njih, projektima ekonomskog samoosnaživanja, mikrokreditiranja, edukacije građana, sa akcentom na mlade, zaposlenih u institucijama sistema, pokušavamo da im pomognemo u rešavanju ključnih problema.

Sigurni smo da bi ovo mogao da bude adekvatan način stvaranja preduslova za iniciranje građanskog društva, kao prvog koraka ka organizovanju moderne evropske države.

Radovan Milićević
Forum NVO-Kraljevo

 

Napomena:
Svi podaci objavljeni na www.forumnvo.org.rs su iskljucivo informativnog karaktera. Forum NVO ne snosi nikakvu odgovornost za posledice nastale upotrebom ovih informacija.


Internet prezentacija www.forumnvo.org.rs nije podrzana ni od jedne organizacije ili fondacije. Odrzavanje prezentacije volonterski obavljaju aktivisti Forum-a NVO.Sva prava zadrzana © 1997-2012.

Forum NVO Kraljevo - Srbija

 

info@forumnvo.org.rs